DIESELBAKTERIER ETT VÄXANDE PROBLEM!

FAKTA

Så här kan det se ut i dieseltanken!

DIESELALGER/DIESELBAKTERIER

I kondensvatten i tanken startas en tillväxt av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer lever i vatten och livnär sig på kolämnen i bränslet. Nyligen gjorda ändringar i raffinaderier visar på att processerna såsom blandning, olika tillsatser RME, FAME (biodiesel) och så vidare ökar problemen. Dagens bränsle har mer näring och tillför därför mer mat åt mikroberna varje gång tanken fylls Bakterierna växer till sig i ytskiktet mellan diesel och vatten i botten på tanken. Omrörning i tanken förflyttar mikroberna och sörjan från tankbotten till dom övre nivåerna. Detta händer ofta vid tankning. I ett idealiskt klimat kan dom dubbla sitt antal var tjugonde minut och kolonien kan öka så snabbt att hela bränsletanken snabbt blir förorenad med följd att Insprutningsmunstycke sätts igen och bränslefilter blockeras av "dieseldjuren". Bränsleflödet kommer att minska och bli ostabilt (varierande). Förbränningstrycket kommer att variera. Bränslets verkningsgrad minskar och slitaget på motorn och andra komponenter ökar och kan i värsta fall leda till motorhaveri.
Mikrorganismerna producerar även syror som angriper metallytor som i sin tur resulterar i järnoxidpartiklar(Rost).
I ett "torrt" ( vattenfritt) bränsle minskar risken för ovanstående tillväxt och för att avhjälpa detta har CTP tagit fram Diesel Anti Bakteria.